Araştırma

Araştırma, yeni bilgiler edinmek için yapılan sistematik çalışmalardır.Araştırmalar, yeniliklere ve değişimlere öncülük eder.

Türklerin cahil kalmasının nedenleri, tarihsel, kültürel ve sosyo-ekonomik faktörlerin bir araya gelmesinden kaynaklanmaktadır. Tarihsel Faktörler Orta Asya Türk kültüründe yazılı…

Türklerin Ermenileri sevmemelerinin çeşitli nedenleri vardır. Bunlar arasında tarihsel, kültürel, siyasi ve ekonomik faktörler yer almaktadır. Tarihi faktörler: Türkler ve…

Türklerin Yunanlara karşı olumsuz tutumlarının çeşitli nedenleri vardır. Bunlar arasında tarihsel, kültürel, siyasi ve ekonomik faktörler yer almaktadır. Tarihi faktörler:…

Türklerin Suriyelileri sevmemelerinin çeşitli nedenleri vardır. Bunlar arasında ekonomik, kültürel ve güvenlik faktörleri yer almaktadır. Ekonomik faktörler: Türkiye, Suriye’deki iç…

Türklerin Kürtleri sevmemelerinin çeşitli nedenleri vardır. Bunlar arasında tarihsel, kültürel, siyasi ve ekonomik faktörler yer almaktadır. Tarihi faktörler: Türkler ve…

Avrupamerkezcilik, Avrupa ülkelerinin kendi çıkarlarını diğer bölgelerin çıkarlarının önünde tutma eğilimini ifade eder. Bu, Avrupa’nın siyasi, ekonomik ve askeri gücünü…

Türklerin yerlere çöp atmasının başlıca nedenleri şunlardır: Çevre bilincinin eksikliği: Çevrenin korunmasının önemi konusunda yeterli bilgi ve farkındalık yoksa, insanlar çöp…

İran’da günümüz aydınlanması, karmaşık ve çok yönlü bir olgudur. Ülkenin tarihi, kültürü ve siyasi sistemi dahil olmak üzere çeşitli faktörler…

Çin’de bireysel silahlanma, Çin Halk Cumhuriyeti’nin kuruluşundan bu yana yasaktır. Çin Anayasası’nın 23. Maddesi, “Silahların ve patlayıcı maddelerin üretimi, satışı…

Yılmaz Güney’in hayatı boyunca bazı hukuki sorunlarla karşı karşıya geldiği bilinmektedir, ancak başkalarını kasıtlı olarak öldürdüğüne dair kesin bir kanıt…

Feminizm, cinsiyet eşitliği ve kadın hakları için mücadele eden bir sosyal ve siyasi harekettir. Temelde kadınların toplumsal, politik ve ekonomik…

Trans dışlayıcı radikal feministler (TERF’ler), trans kadınları kadın olarak görmeyen ve trans haklarına karşı çıkan bir grup feministtir. TERF’ler, trans…

Profesör sayısı, bir ülkenin eğitim ve araştırma düzeyi açısından önemli bir göstergedir. Profesör sayısı arttıkça, üniversitelerin araştırma kapasitesi de artar.…

Müslüman çoğunluklu ülkelerde Hristiyan nüfusunun varlığına daha yakından bakacağız. Öncelikle belirtmeliyim ki, en az Hristiyanın yaşadığı Müslüman ülke Türkiye’dir. Mısır:…

Erkeğe yönelik aile içi şiddet, bir erkeğin eşinden, partnerinden, ailesinden veya başka bir aile üyesinden fiziksel, duygusal, psikolojik veya ekonomik…