Türkçe

Türkçeyi doğru ve etkili bir şekilde kullanmanıza yardımcı olacak tüm kurallara ve bilgilere yer veriyoruz.

Türkçe yazım kuralları, dilimizin doğru ve etkili bir şekilde kullanılmasını sağlar. Bu kurallara uyum, yazıların daha anlaşılır, güvenilir ve estetik…

Deyimler, bir dilin karakterini, kültürünü ve zenginliğini yansıtan önemli dilbilgisi unsurlarıdır. Doğru bir şekilde kullanıldığında, deyimler dilin ifade gücünü artırabilir…

“Ki” bağlacı, Türkçe dilinde önemli bir bağlaçtır ve çeşitli bağlamsal işlevlere sahiptir. Doğru kullanıldığında, cümlelerin daha açık ve anlaşılır olmasına…